Woman at the beach in bikini

Wereldoceanen Dag en de Rol van Duurzame Mode voor een Gezonde Oceaan

Op 8 juni vieren we Wereldoceanen Dag, een gelegenheid om stil te staan bij de vitale rol die oceanen spelen in ons ecosysteem en de noodzaak om ze te beschermen. Terwijl we de impact van klimaatverandering en vervuiling op de oceanen erkennen, is het belangrijk om ook bewust te zijn van ons eigen consumptie gedrag. In deze blogpost delen we enkele inzichten van de website World Ocean Day en laten we zien hoe wij als Pavo Couture bijdragen aan een duurzamere kledingindustrie.
Ontdek de leukste Bikini's in Amsterdam bij Pavo Couture Reading Wereldoceanen Dag en de Rol van Duurzame Mode voor een Gezonde Oceaan 5 minutes Next Let's talk about: Bodies! Alles wat jij wilt weten over bodies

Op 8 juni vieren we Wereldoceanen Dag, een gelegenheid om stil te staan bij de vitale rol die oceanen spelen in ons ecosysteem en de noodzaak om ze te beschermen. Terwijl we de impact van klimaatverandering en vervuiling op de oceanen erkennen, is het belangrijk om ook bewust te zijn van ons eigen consumptie gedrag. In deze blogpost delen we enkele inzichten van de website World Ocean Day en laten we zien hoe wij als Pavo Couture bijdragen aan een duurzamere kledingindustrie.

Volgens de website World Ocean Day (worldoceanday.org) is de mode-industrie verantwoordelijk voor 20% van de wereldwijde industriële watervervuiling. Dit komt voornamelijk door de grote hoeveelheden water die nodig zijn voor het productieproces van kleding, evenals het lozen van giftige chemicaliën in waterwegen. Daarnaast draagt de mode-industrie bij aan plasticvervuiling door het gebruik van synthetische vezels en de overproductie van kleding die vaak eindigt op stortplaatsen of in de oceanen.

Pavo's visie naar een duurzame kledingindustrie

Wij als Pavo Couture begrijpen de urgentie van een duurzamere kledingindustrie. Het is onze visie om een positieve impact op het milieu te hebben. We werken daarom samen met fabrikanten die voldoen aan de internationale normen voor duurzaamheid en eerlijke arbeidsomstandigheden.


Een van de belangrijkste manieren waarop Pavo Couture bijdraagt aan een duurzamere kledingindustrie is door het gebruik van duurzame materialen. We kiezen bewust voor biologisch katoen, dat wordt geteeld zonder schadelijke pesticiden en insecticiden. Door te kiezen voor duurzame materialen vermindert Pavo Couture niet alleen de impact op de oceanen, maar ook op de bodem en het grondwater. Daarnaast werkt Pavo Couture samen met fabrikanten die zich inzetten voor het verminderen van waterverbruik en het minimaliseren van afval. Ze streven ernaar om overtollige stoffen te vermijden en maken gebruik van gerecyclede materialen wanneer mogelijk. Dit draagt bij aan het verminderen van de hoeveelheid afval die uiteindelijk in de oceanen terechtkomt en bevordert een duurzamere kledingindustrie.


Pavo Couture moedigt ook bewust consumeren aan. We geloven in het creëren van tijdloze stukken die niet onderhevig zijn aan snelle trends. Bovendien zijn onze producten kwalitatief hoogwaardig, zodat ze langer meegaan. Dit vermindert de vraag naar frequente kledingaankopen en draagt bij aan het verminderen van de druk op de oceanen.


Om onze toewijding aan duurzaamheid verder te onderstrepen, werken we samen met het Oeko-Tex keurmerk. Dit wereldwijd erkende certificeringssysteem garandeert de afwezigheid van schadelijke stoffen in onze textielproducten. Het Oeko-Tex keurmerk richt zich ook op de milieuprestaties van textielproductiebedrijven, waardoor watervervuiling wordt verminderd en natuurlijke hulpbronnen worden beschermd.

Woman in lingerie
Pavo Couture​​
Woman with lingerie on
Pavo Couture​​

Het OEKO-TEX keurmerk

Een belangrijk initiatief dat helpt bij het bevorderen van een duurzamere textielindustrie, is het Oeko-Tex keurmerk. Het Oeko-Tex keurmerk is een wereldwijd erkend certificeringssysteem voor textielproducten, dat garant staat voor de afwezigheid van schadelijke stoffen in alle stadia van de textielproductie. Het keurmerk is ontwikkeld door de International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology, en het biedt consumenten en producenten een betrouwbare indicator voor duurzame en veilige textielproducten.


Het keurmerk richt zich op verschillende aspecten van duurzaamheid en milieubescherming. Allereerst garandeert het dat textielproducten vrij zijn van schadelijke stoffen die een risico kunnen vormen voor de gezondheid van de consumenten en het milieu. Het keurmerk hanteert strikte limieten voor de aanwezigheid van chemicaliën, zoals zware metalen, pesticiden en formaldehyde, die schadelijk kunnen zijn bij contact met de huid.


Daarnaast stelt het Oeko-Tex keurmerk ook eisen aan de milieuprestaties van textielproductiebedrijven. Dit omvat het beperken van het water- en energieverbruik, het minimaliseren van de uitstoot van schadelijke stoffen en het bevorderen van afvalvermindering en recycling. Het keurmerk stimuleert bedrijven om duurzamere productiemethoden te implementeren en continu te streven naar verbetering van hun milieu-impact.


Het Oeko-Tex keurmerk heeft een aanzienlijke impact op het milieu. Door de eisen op het gebied van chemische veiligheid en milieuprestaties, draagt het bij aan het verminderen van watervervuiling, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het minimaliseren van de ecologische voetafdruk van de textielindustrie. Consumenten die kleding met het Oeko-Tex keurmerk kopen, kunnen erop vertrouwen dat deze producten voldoen aan hoge normen op het gebied van duurzaamheid en veiligheid. Door te kiezen voor textielproducten met het Oeko-Tex keurmerk, ondersteunen we merken en fabrikanten die zich inzetten voor een duurzamer milieu. Bovendien stimuleert dit keurmerk ook andere spelers in de textielindustrie om hun processen te verbeteren en bij te dragen aan een meer verantwoorde en milieuvriendelijke sector.


Wij zijn trots om te zeggen dat we onze producten van Pavo Couture met dit keurmerk kunnen verkopen, waardoor onze consumenten erop kunnen vertrouwen dat ze bijdragen aan een duurzamere kledingindustrie en een positieve impact hebben op het milieu. 


Op Wereldoceanen Dag is het essentieel om bewust te zijn van de impact van onze kledingkeuzes op de oceanen en de bevordering van een duurzame textielindustrie. Pavo Couture draagt actief bij aan een duurzamere kledingindustrie door gebruik te maken van duurzame materialen, samen te werken met fabrikanten die zich inzetten voor waterbesparing en afvalminimalisatie, en het bevorderen van bewust consumeren. Het Oeko-Tex keurmerk speelt hierin ook een belangrijke rol, met garanties voor chemische veiligheid en milieuprestaties. Door te kiezen voor kledingstukken van Pavo Couture die dit keurmerk dragen, kunnen consumenten samen streven naar een duurzamere kledingindustrie en een toekomst waarin mode en oceanen in harmonie bestaan. Laten we op Wereldoceanen Dag onze krachten bundelen en bewuste keuzes maken die de oceanen beschermen en duurzaamheid bevorderen.